Mejniki razvoja

Mejniki razvoja IEDC-Poslovne šole Bled in IEDC-Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa

 

1986

Ustanovitev Centra za usposabljanje vodilnih delavcev, ki dobi tudi angleški naziv ''Executive Training Centre'' na  Brdu pri Kranju.

1987

Uveden prvi daljši program v angleškem jeziku (sedem tednov), Vodenje poslovnih procesov (General Management Program-GMP). 

1991

Začetek izvajanja mednarodnega programa Executive MBA. 

1993

Uvedba poslovne etike kot obveznega predmeta.

1996

Ob 10. obletnici IEDC v sklopu mednarodne konference predava Peter Drucker.

1998

Uvedba koncepta učenja voditeljstva s pomočjo umetnosti.

1999

IEDC dobi mednarodno akreditacijo CEEMAN -  International
Quality Accreditation (IQA).

 

2000

IEDC se z Brda pri Kranju preseli na sedanjo lokacijo na Bledu in se preimenuje v IEDC-Poslovno šolo Bled.

2002

Ustanovitev Fakultete za podiplomski študij managementa.

2005

Podelitev akreditacije Združenja AMBA (Association of MBAs) mednarodnemu programu EMBA.

2010

IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa sprejme prvo generacijo študentov doktorskega študija managementa (Executive PhD).

Istega leta je bila ustanovljena Katedra za trajnostni razvoj, ki postane Coca-Cola katedra za trajnostni razvoj.

2016

Ustanovitev Inštituta za trajnostni razvoj in etiko.

2018

Ustanovitev WISE - Globalni inštitut za trajnostni razvoj in etiko v rastočih gospodarstvih v sodelovanju z Cologne Business School, Univerzo v Zhejiangu in Univerzo Stellenbosch v Južni Afriki.

Ustanovitev Inštituta za razvoj timov pod vodstvom dr. Drikusa Krieka.

2019

Ustanovitev NLB katedre za upravljanje sprememb.

2020

Uvedba DBA študija- (Doctor of Business Administration) na IEDC - Poslovni šoli Bled.

2021

IEDC uvrščena na 23. mesto med petdeset najbolj inovativnih šol na svetu na lestvici WURI (World's Universities with Real Impact), ki ocenjuje dejanski prispevek univerz in poslovnih šol k razvoju družbe na področju podjetništva (med TOP 50).

2022

Ustanovitev katedre Tokić za kreativnost in inovacije

 

IEDC-Poslovna šola Bled in IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij management, sta prejemnici številnih nagrad in priznanj:

  • IEDC je leta 1999 kot ena izmed prvih poslovnih šol pridobila mednarodno akreditacijo IQA (International Quality Accreditation);
  • leta 2001 je  predsednik Republike Slovenije dekanji in direktorici, prof. dr. Danici Purg podelil Častni znak svobode Republike Slovenije; britanska revija Business Horizons je prof. dr. Purg imenovala »gurujko managerskega izobraževanja«;
  • leta 2009 je Aspen inštitut iz ZDA zaradi vključevanja družbenih, okolijskih in etičnih vidikov v izobraževalne programe IEDC uvrstil med 100 najbolj inovativnih poslovnih šol na svetu (lestvica »Onkraj sivih črt« / »Beyond Grey Pinstripes«);
  • leta 2010 je prof. dr. Danica Purg prejela priznanje Mednarodni dekan leta 2010, ki ji ga je podelila Akademija za mednarodni management (AIB), s sedežem v ZDA;
  • leta 2011 je predsednik Republike Slovenije, Dr. Danilo Türk IEDC podelil prof. dr. Danici Purg Zlati red za zasluge Republike Slovenije za njeno pionirsko delo na področju poslovnega izobraževanja v Sloveniji in v srednje- in vzhodnoevropski regiji ter za njen prispevek k uveljavljanju visokih poslovnih standardov s poučevanjem dobrih praks in posredovanjem novejših strokovnih znanj;
  • Združenje AMBA je leta 2012 izbralo študijski program EMBA za enega izmed štirih najbolj inovativnih na svetu;
  • Leta 2013 je prof. dr. Danica Purg postala predsednica odbora globalne delovne skupine za razvoj načel odgovornega poslovnega izobraževanja (PRME - Principles for Responsible Management Education), ki deluje pod okriljem Združenih narodov;
  • leta 2015 je Združenje Manager prof. dr. Danici Purg podelilo Priznanje za življenjsko delo na področju managementa. Istega leta je bilo v knjigi »Women and Leadership Around the World« avtorice Susan Madsen (založba Information Age Publishing, ZDA) objavljeno posebno poglavje o voditeljski poti prof. dr. Purg,
  • Leta 2016 je IEDC za svoje 30-letno delovanje prejela nagrado združenja AMBA »AMBA Milestone Award«
  • IEDC je edina šola v srednji in vzhodni Evropi, in ena izmed šestindvajsetih poslovnih šol na svetu, s statusom PRME šampiona (Principles for  Responsible Management Education).

Akreditacije šole