Vizija in poslanstvo

Vizija IEDC in Fakultete IEDC

  • Center odličnosti na področju razvoja managementa in voditeljstva
  • Ustvarjalno okolje za ustvarjalno vodenje
  • Ena najboljših majhnih, a inovativnih poslovnih šol na svetu
  • Osrednje srečevališče voditeljev, s poudarkom na hitro razvijajoče se trge

Poslanstvo IEDC in Fakultete IEDC

Naše poslanstvo je pritegniti najobetavnejše  potencialne in že uveljavljene voditelje, jim nuditi na raziskavah temelječe managersko izobraževanje svetovne ravni, v resnično mednarodnem in ustvarjalnem okolju, jih inspirirati in navdušiti za vseživljenjsko učenje in jih pripraviti na to, da bodo lahko delovali in ustvarjali dodano vrednost kot kompetentni, etični in družbeno odgovorni voditelji.

Akreditacije šole