Učni proces

Doktorski program managementa zajema 180 ECTS ali 5.400 kontaktnih ur direktnega in indirektnega študija. Vso seminarsko delo je izvedeno v prvih dveh letih študija. Tretji letnik je namenjen izvedbi raziskave, pisanju disertacije in zagovoru disertacije. Študenti pripravljajo disertacijo v sodelovanju z mednarodno priznanimi mentorji in se učijo na interaktivnih študijskih seminarjih organiziranih čez celoten študij.

Struktura doktorskega programa managementa

1. leto

 • 4 obvezni predmeti
 • 1 študijski seminar
 • oddaja raziskovalnega predloga - dispozicije

60 ECTS

2. leto

 • 2 izbirna predmeta
 • 2 študijska seminarja
 • oddaja članka za objavo v mednarodno priznani akademski reviji
 • 60 ECTS

3. leto

 • 1 študijski seminar
 • raziskovalno delo in priprava disertacije
 • zagovor disertacije

60 ECTS

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik morajo študenti doktorskega študija uspešno opraviti vse 4 obvezne predmete, obiskati študijski seminar in javno predstaviti raziskovalni predlog, ter pridobiti odobritev raziskovalnega predloga - dispozicije.

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik morajo študenti doktorskega študija uspešno opraviti dva izbirna predmeta, obiskati dva študijska seminarja in oddati članek za objavo v mednarodno priznani akademski reviji. Članek mora biti odobren s strani mentorja. Objavljen mora biti pred podelitvijo doktorata.

Povpraševanje

Če imate vprašanja, povezana z našimi študijskimi programi, vam bomo z veseljem svetovali

Akreditacije šole